Δικαιολογητικά για εγγραφή στην Α' Γυμνασίου

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών της Στ' στην Α' Γυμνασίου θα πρέπει να αποσταλούν από τους γονείς κάποια στοιχεία στο Γυμνάσιο.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Υπεύθυνη Δήλωση για τα στοιχεία των μαθητών θα βρείτε εδώ.