Εγγραφές στην Α' τάξη Δημοτικού για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίσει και τα παρακάτω έντυπα:

1.  ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2.  ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες, αν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των 3 παραπάνω εντύπων, να τα εκτυπώσουν και να τα προσκομίσουν στο σχολείο συμπληρωμένα, διαφορετικά μπορούν να τα προμηθευτούν από το σχολείο όταν προσέλθουν για την εγγραφή.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από:

1 έως 20 Μαρτίου 2022

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 11:30 – 13:30

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

 

1ου Δ.Σ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ